4 Round

9. 11(일) / KOMA Country Club

MATCH  TEE 1  TIME  MATCH TEE 10
PLAYER  SC  PLAYER  SC  PLAYER  SC  PLAYER  SC  PLAYER  SC  PLAYER  SC
1 Yeong-Su KIM -9 Nicholas FUNG -9 Jbe KRUGER -9 08:45 13 Kosuke HAMAMOTO -9 Eun-Shin PARK -9 Toshinori MUTO -9
2 Siddikur RAHMAN -9 Jin-Ho CHOI -9 Yuto KATSURAGAWA -9 08:55 14 Dongmin KIM -9 Ajeetesh SANDHU -9 Sungkug PARK -9
3 Juvic PAGUNSAN -10 Seungsu HAN -10 Hanbyeol KIM -10 09:05 15 Ho-Sung CHOI -8 Seonghyeon JEON -8 Travis SMYTH -8
4 Yosuke TSUKADA -10 Dong-Kyu JANG -10 Ryuko TOKIMATSU -10 09:15 16 Jun-Sung KIM -8 Yuki FURUKAWA -8 Kyong-Jun MOON -8
5 Danthai BOONMA -10 Tae-Ho KIM -10 Rikuya HOSHINO -10 09:25 17 Sung-Ho YUN -8 Brad KENNEDY -8 Nitithorn THIPPONG -8
6 Riki KAWAMOTO -11 In-Hoi HUR -11 Yoseop SEO -11 09:35 18 Berry HENSON -8 Koumei ODA -8 Mikiya AKUTSU -7
7 Yosuke ASAJI -11 Hideto TANIHARA -11 Tomoharu OTSUKI -11 09:45 19 Shugo IMAHIRA -7 Yujiro OHORI -7 Pavit TANGKAMOLPRASERT -7
8 Richard T LEE -12 Tomohiro KONDO -12 Dai-Han LEE -12 09:55 20 Minsu KIM -7 Trevor Simsby -7 Bio KIM -7
9 Bong-Sub KIM -12 Tae-Hoon KIM -12 Yuki INAMORI -13 10:05 21 Hongtaek KIM -7 Dong-Min LEE -6 Mikumu HORIKAWA -6
10 Min-Gyu CHO -13 Ben LEONG -13 Kazuki HIGA -14 10:15 22 Tomohiro ISHIZAKA -6 Prom MEESAWAT -5 Shiv KAPUR -5
11 Todd BAEK -14 Ryosuke KINOSHITA -14 Sang-Hee LEE -15 10:25 23 Ji-Ho YANG -4 Hiroshi IWATA -4 Keunho LEE -4
12 Yonggu SHIN -15 Si-Woo KIM -16 Tirawat KAEWSIRIBANDIT -19 10:35 24 Do-Yeob MUN -3 Kunihiro KAMII -2